Superintendancy

  

SupTec Solutions BV is een Multi Disciplinaire Consultancy Organisatie ten behoeven van de Maritieme, Bagger en Off-shore industrie. Onze kernactiviteit

is de flexibele invulling van Multi Disciplinaire vraagstukken van onze klanten.

SupTec Solutions BV biedt naast project management en consultancy ook nog Superintendency aan tijdens een voorbereiding, reparaties of modificaties van een unit / schip. De Superintendent ondersteunt het project om tot het maximale resultaat te komen.  

De Superintendent is verantwoordelijk voor het in orde houden van het technisch functioneren van het toegewezen materieel op de projecten. Enerzijds is hierbij de aansturing en ondersteuning van degenen die werken met het materieel van belang, anderzijds is het laten uitvoeren van de onderhouds werkzaamheden.

Werkzaamheden Superintendent; 

 • Vertegenwoordigen en aanspreekpunt zijn binnen het projectteam in zijn/haar discipline en het zorgen voor het oplossen van acute technische problemen binnen het project;   
 • Monitoren en dragen van de verantwoordelijkheid voor het technisch functioneren van het materieel op het project en het controleren van de uitvoering hiervan; 
 • Leiding geven / coachen op onderhouds- en logistiek gebied aan de bemanning; 
 • Opvolgen en uitdragen van centraal geformuleerde technisch beleid, w.o. zorgdragen voor gewenste rapportages en terugkoppelen van mogelijke verbeteringen; 
 • Tijdig signaleren en laten uitvoeren van surveys ten behoeve van certificering en verplichte keuringen; 
 • Informatie verzamelen op schip, project, kantoor en werf en het opstellen van een activiteitenlijst m.b.t. reparatie en modificatie en aan de hand hiervan het benodigde budget opstellen; 
 • Verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van het uitvoeren van reparaties en het tenderen en voeren van onderhandelingen met de reparatiefaciliteit; 
 • Vaststellen, organiseren en opvolgen van benodigde materialen en mensen t.b.v. reparatie; 
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het reparatie-/onderhoudsproject en leiding geven aan het reparatieteam; 
 • Verzorgen van evaluaties en opstellen van tussentijdse en/of eindrapportages (zowel technisch als financieel) aan direct leidinggevende; 
 • Verantwoordelijk voor een goede kostenallocatie; 
 • Toezien op een veilige en verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden op en aan het toegewezen materieel en zonodig corrigeren.   

 

 Algemeen geldt: Dat in overleg met SupTec Solutions BV en met de klant een op maat gemaakt pakket kan worden samengesteld, ten behoeven van het project voor het maximale rendement!