Technical Project Management

SupTec Solutions BV is een Multi Disciplinaire Consultancy Organisatie ten behoeven van de Maritieme, Bagger en Off-shore industrie. Onze kernactiviteit is de flexibele invulling van Multi Disciplinaire vraagstukken van onze klanten.

 

 

SupTec Solutions Technical Support is gespecialiseerd en toegespitst op het technisch adviseren en project management gericht op de Maritieme, Bagger en Off-shore industrie, zowel in Nederland als in het buitenland.

Onder SupTec Solutions Technical Project Management wordt verstaan het gehele traject van A tot Z  m.b.t. technisch adviseren, ondersteunen en begeleiden van complexe projecten in de Maritieme, Bagger en Off-shore industrie. Wij hebben jarenlange ervaring met het opzetten van complexe (technische) projectorganisaties.

 Hieronder word het volgende verstaan:

 • Vertegenwoordiger en aanspreekpunt van het projectteam en het zorgen voor het oplossen van technische en financile problemen binnen het project;  
 • Inventarisatie van de werkzaamheden;
 • Begrotingen maken van werkzaamheden;
 • Planning van werkzaamheden;
 • Uitschrijven van technische projectorganisatie;
 • Technische begeleiding op site, doormiddel van een Technical Superintendent / Manager afhankelijk van de grote van het project / budget
 • Controle op de uitvoering van de verschillende werkzaamheden conform de eisen en wensen van de opdrachtgever;
 • Toezien op een veilige en verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden op en aan het toegewezen materieel en zonodig corrigeren; 
 • Advies, ondersteuning & realiseren van grote / kleine (Cutter) projecten;
 • Advies, ondersteuning & realiseren van grote / kleine (Hopper) projecten;
 • Advies, ondersteuning & realiseren van al het andere equipement gerelateerde aan het project; 
 • Advies, ondersteuning & realiseren voor het opzetten van inkoop organisatie;
 • Advies, ondersteuning & realiseren voor het opzetten van logistiek, import & export van main, aux equipment en spare parts;
 • Voortgangsrapportage en kosten bewaking;
 • Financile afhandeling van project;  
 • Verslaglegging eind rapportge plus aanbevelingen.

 

 

Algemeen geldt: Dat in overleg met SupTec Solutions BV en met de klant een op maat gemaakt pakket kan worden samengesteld, ten behoeven van het project voor het maximale rendement!