Project Managment

SupTec Solutions BV is een Multi Disciplinaire Consultancy Organisatie ten behoeven van de Maritieme, Bagger en Off-shore industrie. Onze kernactiviteit is de flexibele invulling van Multi Disciplinaire vraagstukken van onze klanten.

SupTec Solutions Marine Consultancy is gespecialiseerd in het technisch adviseren, ondersteunen, en begeleiden van Nieuwbouw, Onderhoud, Reparaties & Modificatie Projecten in de Maritieme, Bagger en Off-shore industrie.

Onder SupTec Solutions Project Management wordt verstaan het gehele traject van A tot Z m.b.t. Het voortraject, uitvoeren en afwikkelen van Nieuwbouw, Onderhoud, Reparaties & Modificatie projecten.

Hieronder word het volgende verstaan:

 • Vertegenwoordiger en aanspreekpunt van het projectteam en zorg dragen voor oplossingen van technische problemen binnen het project; 
 • Contact persoon tussen werf, opdrachtgever en onderaannemers; 
 • Inventarisatie maken van de verschillende werkzaamheden; 
 • Begrotingen maken van werkzaamheden;
 • Planning van werkzaamheden; 
 • Uitschrijven van tender documenten met opvolging; 
 • Technische begeleiding; 
 • Controle op de uitvoering van de verschillende werkzaamheden conform de eisen en wensen van de opdrachtgever en classificatiebureaus; 
 • Toezien op een veilige en verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden op en aan het toegewezen materieel en zonodig corrigeren; 
 • Voortgangsrapportage en kosten bewaking; 
 • FinanciŽle rapportage en afhandeling van project; 
 • Verslaglegging en eindrapportge en aanbevelingen aan klant. 

Algemeen geldt: Dat in overleg met SupTec Solutions BV en met de klant een op maat gemaakt pakket kan worden samengesteld, ten behoeven van het project voor het maximale rendement!